Kancelaria Doradcy Podatkowego

Magdalena Gudowska

historia wpisu

Kancelarię założyłam w 2006 roku. Do roku 2013 działała ona pod firmą Biuro Usług Księgowych świadcząc usługi księgowe na podstawie mojego Certyfikatu księgowego nr 6687/2004 z 15.07.2004.
W 2012 roku Biuro przekształciłam w Kancelarię po zdaniu egzaminu państwowego na doradcę podatkowego i obecnie na podstawie wpisu na listę doradców podatkowych nr 11971 w 16.10.2012. świadczę usługi doradztwa podatkowego.

Jako doradca podatkowy mając na uwadze przepisy prawa i dobro klienta przestrzegam Zasad Etyki Zawodowej, tj.

 

 • Profesjonalne postępowanie
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Zachowanie tajemnicy zawodowej
 • Należyta staranność
 • Zawodowe kompetencje
 • Uczciwość i rzetelność
 • Obiektywizm

Usługi

k

Doradcze

 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i należności publicznoprawnych.
 • Konsultacje decyzji kredytowych, leasingowych, inwestycyjnych związanych z kosztami, przed przystąpieniem do realizacji umów,  
  w kontekście ich skutków podatkowych.
 • Reprezentowanie klienta w urzędach.

Księgowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych mikro i małych przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń i fundacji niewpisanych do rejestru przedsiębiorców, spółek z o.o. w likwidacji.
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów.
 • Prowadzenie ewidencji podatkowych do celów VAT.
 • Rozliczenia podatkowe.
 • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych.
 • Wykonywanie raportów przychodów i kosztów.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 • Rozliczenia dotyczące pracowników.
 • Doradztwo w zakresie rachunkowości.

Możliwość obsługi zdalnej

 

 

Jak każdy doradca obowiązkowo jestem członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu.

 

cennik

Wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego ustalane jest na podstawie umowy z klientem w drodze negocjacji. Zależy od rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności, zakresu usług i własnej odpowiedzialności oraz specyfiki ekonomicznej danego regionu kraju. Przed nawiązaniem współpracy można zażądać przedstawienia cennika usług.

kontakt

ADRES:

Kancelaria Doradcy Podatkowego Magdalena Gudowska

ul.Orzeszkowej 2/18 41-300 Dąbrowa Górnicza

E-mail : finanse@gudowska.pl

Telefon : +48 791 616 665

Kancelaria Doradcy Podatkowego Magdalena Gudowska

 

Kanceralia doradcy podatkowego